Kursy

Poznaj ofertę na lato 2023

Kursy
żeglarskie

Kursy
motorowodne

Jak wygląda egzamin?

Akademia Żeglarstwa Prestige wraz z Grupa SKY Sail jest samodzielnym podmiotem egzaminacyjnym – czyli egzamin zdajesz w naszej bazie, na sprzęcie na którym odbywałeś szkolenie, z naszą komisją egzaminacyjną. Egzamin podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną.

Rodzaje Patentów i Licencji

Patent Sternika Motorowodnego

Patent może uzyskać osoba która ukończyła 14 rok życia.
Po zdaniu egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego otrzymuje uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów

Patent Motorowodny Sternik Morski

Patent można uzyskać po ukończeniu 18 roku życia, odbyciu co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
Po zdaniu egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego otrzymuje uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent Sternika Motorowodnego

Licencję można uzyskać po ukończeniu 18 roku życia.
Należy posiadać patent co najmniej sternika motorowodnego.

Po zdaniu egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających uzyskuje się uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego a także do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.